Aquarel 34×24.   €110,00

Op deze rotsblok wilde ik korstmossen schilderen en een vlindertje erop. Toevalliggerwijs had ik onbewust een paar gezichtjes gemaakt. toen ik dat zag besloot ik een geintje uit te halen en heb vijftig gezichtjes gemaakt door wat bij te schilderen of uit te halen. Ik heb ze maar steengeesten genoemd.