aquarel 44×34 cm.Het mannetje heeft in de zomer een blauwe borst. In Nederland en Vlaanderen komt de wit-gesterde blauwborst het meeste voor. De rood-gesterde komt voor in de Scandinavische landen en komt ook vaker naar Nederland. Ze zijn verwant aan de nachtegaal en zijn heel goede zangers.

Het liefste verblijven zij in een vochtige omgeving en heb hen dus in een vochtige entourage afgebeeld.