Aquarel  A4 . €90,00

Slechts drie maal heb ik deze tortel ontmoet en ik vind het een prachtige vogel.  Jammer dat hij maar zo kort in onze provincie op bezoek komt voor hij weer naar Afrika gaat overwinteren.Het aantal zomertortels schijnt uit Nederland verdreven te worden door de Turkse tortel. De duif doet het vooral slecht in het noorden en oosten van het land. De zomertortels komen het meeste voor op de Zeeuwse akkers. De belangrijkste krimp van het verspreidingsgebied zijn de uitbreiding van de Sahel en de jacht op vogels in het mediterrane gebied